Strategia

Această secțiune este dedicată Strategiei de dezvoltare teritorială a județului, care a fost elaborată ținând cont de informațiile prezentate în studiile de fundamentare și în special principalele aspecte (pozitive și negative) prezentate în diagnosticul general și scenariile identificate în diagnosticul prospectiv. Strategia acoperă următoarele aspecte:
– contextul strategic european, național, regional, județean;
– scenarii și viziune de dezvoltare, obiective, priorități teritoriale și măsuri – pentru orizontul 2030;
– strategia de identificare și de atenuare a riscurilor;
– cadru de implementare și propuneri de consolidare a capacității;
– măsuri propuse pentru facilitarea implementării PATJ;
– mecanisme de monitorizare și evaluare a implementării;
– implicarea părților interesate; și
– plan de comunicare și diseminare.


Documentația completă

Click pe butonul alăturat pentru a descărca Livrabilul 3.2 – Strategia de dezvoltare teritorială a județului Cluj

Click pe butonul alăturat pentru a descărca Livrabilul 3.1.1 – Diagnostic general

Click pe butonul alăturat pentru a descărca the Livrabilul 3.1.2 – Diagnostic prospectiv


Distribuie această pagină